a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteki Miejskiej w Luboniu

O nas

HISTORIA

Biblioteka w Luboniu rozpoczęła działalność w roku 1946. Pierwsze woluminy pochodziły z ocalałych z wojennej pożogi zbiorów prywatnych. W 1952 roku otwarte zostały trzy punkty Biblioteki Gminnej: dwie z nich znajdowały się w budynkach szkolnych – Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy Poniatowskiego oraz Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Poznańskiej, trzecia z nich mieściła się w prywatnym domu w Lasku. Od samego początku swej działalności biblioteka organizowała imprezy kulturalno-oświatowe (pokazy, spotkania), dzięki czemu udało się pozyskiwać nowych czytelników. W 1960 roku w miejsce punktu bibliotecznego przy Szkole Podstawowej Nr 1, powstała przy ul. Wolności w Żabikowie pierwsza filia biblioteczna, działająca do 1989 roku. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój księgozbioru. W 1965 liczył on niemal 6 tysięcy pozycji, zaś liczba czytelników ponad 1200 osób. W 1967 roku powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które obok propagowania czytelnictwa, zajęło się organizacją wyjazdów do kin i teatrów, tworzeniem kół dyskusyjnych etc. W 1970 roku powstała Filia Nr 2, współdzieląca pomieszczenie z biblioteką szkolną Szkoły Podstawowej Nr 4. W 1972 roku biblioteka centralna otrzymała nowy lokal mieszczący w tym czasie 10 tysięcy woluminów. W tym czasie rozpoczęto prenumeratę czasopism, wyodrębniono księgozbiór podręczny, wydzielono część dziecięcą i czytelniczą. W marcu 1973 roku instytucja zmieniła nazwę z Miejskiej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej na nazwę Miejska Biblioteka Publiczna. W 1975 roku posiadała już ponad 18 tysięcy woluminów, z których skorzystało 2.644 czytelników. W 1979 roku Filia Nr 2 została przeniesiona z budynku szkoły podstawowej, do wygospodarowanego pomieszczenia w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego. W 1982 roku sukcesem zakończyły się wieloletnie zabiegi o przydział nowego lokalu dla centralnej biblioteki – instytucja otrzymała do dyspozycji odrębny budynek o powierzchni 450 m2. Na parterze ulokowano odział dla dzieci i młodzieży oraz laboratorium nauki języków obcych, na piętrze zaś wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, Galerię na Regale oraz dział opracowania i gromadzenia zbiorów. (opr. archiwum Biblioteki Miejskiej w Luboniu).

O NAS

Dzisiaj sieć biblioteczną w Luboniu stanowi Biblioteka Centralna przy ul. Żabikowskiej 42 oraz dwie filie biblioteczne: filia nr 3 znajdująca się przy ul. Romana Maya 1 oraz filia nr 4 przy ul. Sobieskiego 55A.

Biblioteka Miejska w Luboniu jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Placówka działa od 1946 roku. Dogodna dla mieszkańców miasta  lokalizacja Biblioteki, systematycznie uzupełniane zbiory biblioteczne, ciekawa oferta kulturalna oraz wprowadzenie nowych technologii informacyjnych umożliwiają realizowanie usług bibliotecznych odpowiadających standardom współczesnego bibliotekarstwa.

Księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy ponad 50 tysięcy tomów. Katalog zawiera pozycje literatury pięknej dla dzieci, literatury pięknej dla dorosłych, oraz literaturę popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto prenumerujemy ponad 20 tytułów czasopism, a także wypożyczamy materiały audiowizualne. Udostępnianie zbiorów odbywa się w wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, czytelni oraz w filiach biblioteki.

Misją biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Lubonia i okolic. Stworzenie instytucji kultury przyjaznej i tętniącej życiem, szanującej przeszłość i budującej przyszłość. Przyciągającej czytelników i budzącej w nich pozytywne emocje.

Każdego roku  proponujemy ponad  sto wydarzeń kulturalnych. Docieramy do różnych grup wiekowych, osób z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach.  W przystępny sposób tłumaczymy zawiłości kultury, przekonujemy, że kontakt ze sztuką może być łatwy, przyjemny i inspirujący.

Wizja – Biblioteka Miejska w Luboniu ma się stać w pełni nowoczesnym ośrodkiem informacji i kultury, otwartym na swoich beneficjentów: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów, tak pełno-, jak i niepełnosprawnych. Ma być miejscem bez barier, zarówno tych architektonicznych, jak i mentalnych. Miejscem, w którym użytkownicy bez wyjątku, będą mieli prawo do edukacji, integracji i poznawania kultury oraz tradycji Lubonia.


informację wytworzył: : Klaudia
ostatnia modyfikacja: 2024-01-06 16:44
data wytworzenia: 2024-01-05 13:15
opublikowano: 2024-01-05 13:15