a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Struktura własności

Biblioteka Miejska w Luboniu posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń. Biblioteka jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należnego do niej mienia.informację wytworzył: : Klaudia
ostatnia modyfikacja: 2024-01-09 07:40
data wytworzenia: 2024-01-05 07:36
opublikowano: 2024-01-05 07:36